O dyskryminacji emocjonalnej.

Jeśli różne sytuacje powodują, różne stany emocjonalne, to mając pewien stan emocjonalny nie mamy dobrego dostępu do zachowań informacji i umiejętności, które normalnie robimy w pozostałych stanach emocjonalnych.
Zachowanie spokoju, np. przez utrzymanie uwagi na oddechu, powoduje że dla różnych sytuacji możemy wykorzystać wiele z naszego potencjału. Sprawy, życie jest bardziej zintegrowane – nie dzieli się na świat radości spokoju oraz ten opresji, dramatu.